Sponsoren

Zonder sponsoren geen kermis attracties!
Daarom zijn wij al onze sponsoren dankbaar voor het sponsoren van ons evenement op welke wijze dan ook!

Mocht u een anonieme – of een vrije gift willen geven kan dat ook en we zijn blij met elke bijdrage!

Dit kan op het rekeningnummer van het Oranje Comité NL57 RABO 0366 4411 67 o.v.v. gift kermis 2020. Op naar een geweldige kermis!

Veehandel Hissink

Hier kunt u ook staan!

error: Sorry, dat kan niet de inhoud is beschermd..